หน้าแรก TH
 
เกี่ยวกับเรา สินค้า บริการ ข่าวสาร ระบบควบคุมคุณภาพ ติดต่อเรา
หน้าแรก
 
สมัครสมาชิก   ลืมรหัสผ่าน
• ประวัติบริษัท
• นโยบายคุณภาพ
หน้าแรก » เกี่ยวกับเรา » ประวัติบริษัท
เปิดดำเนินการปี พ.ศ. 2537 ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด สองผึ้งมาร์เก็ตติ้ง โดยผลิตสินค้า กลุ่มผักดอง ตราสองผึ้ง
และ กลุ่มหอม-กระเทียม จำหน่ายตามห้างสรรพสินค้า และซุปเปอร์มาร์เก็ต

ปี พ.ศ. 2543 ได้จัดตั้ง บริษัท ตะวันพืชผล จำกัด และได้ขยายกลุ่มสินค้าเพื่อความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ได้แก่
กลุ่มอาหารแห้งจีน ธัญพืช และเครื่องเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ตะวันพืชผล”
บริษัท ตะวันพืชผล จำกัด ตระหนักถึงคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ โดยดำเนิน
การผลิตสินค้าภายใต้ระบบมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร ได้แก่
• อาหารปลอดภัย ( Food safety)
• หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP)
• ระบบวิเคราะห์อันตรายในจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม ( Hazard Analysis and Critical Control Point : HACCP)
• มาตรฐานฮาลาล (Halal)