หน้าแรก TH
 
เกี่ยวกับเรา สินค้า บริการ ข่าวสาร ระบบควบคุมคุณภาพ ติดต่อเรา
 
สมัครสมาชิก   ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก » ระบบควบคุมคุณภาพ
ระบบมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย
ปัจจุบันผู้บริโภคต่างต้องการความเชื่อมั่นในอาหารที่บริโภค ต้องมีคุณภาพดีและปลอดภัย บริษัทฯ ได้ดำเนินการผลิตสินค้าภายใต้ระบบมาตรฐานคุณภาพ ดังนี้
• อาหารปลอดภัย ( Food safety) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 32885/47
• หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP) กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 8-4-15-11-08-00912
• ระบบวิเคราะห์อันตรายในจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม ( Hazard Analysis and Critical Control Point : HACCP)
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เลขที่ 08020/054
• มาตรฐานฮาลาล (Halal) เลขที่ A612/2549
 
ปี 2547
โครงการ  ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food  Safety) เลขที่ 32885/47
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข
 
ปี 2549
มาตรฐานฮาลาล (Halal) เลขที่  A612/2549
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 
ปี 2550
ผ่านการประเมินสถานที่ทำงาน น่าอยู่  น่าทำงาน ระดับดี
กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข
 
ปี 2551
Good  Manufacturing   Practice : GMP เลขที่ 8-4-15-11-08-00912
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 
ปี 2551
Good  Manufacturing   Practice : GMP เลขที่ 08016/053
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
 
ปี 2551
Hazard  Analysis and  Critical  Control Point : HACCP เลขที่ 08020/054
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ